تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهنم و جهنمیان‏

ان جهنم کانت مرصاداً للطاغین مئاباً لبثین فیها أحقاباً لایذوقون فیها برداً و لا شراباً الاحمیماً و غساقاً جزاء وفاقاً انهم کانوا لا یرجون حساباً و کذبوا بئایتنا کذاباً؛(1361) مسلماً (در آن روز) جهنم کمینگاهی است بزرگ، و محل بازگشتی برای طغیانگران! مدتهای طولانی در آن می‏مانند! در آنجا نه چیز خنکی می‏چشند و نه نوشیدنی گوارایی، جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون! این مجازاتی است موافق و مناسب (اعمالشان)! چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند، و آیات ما را بکلی تکذیب کردند!