تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روزه سپر آتش‏

صوم شهر رمضان فانه جنة من العقاب؛(1734) علی (علیه السلام) فرمود: روزه در ماه مبارک رمضان سپر نجات از عقاب الهی است.