تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بروز امانت حضرت موسی (علیه السلام) در برخورد با دختران شعیب‏

قالت احدات ما یأبت استئجره ان خیر من استئجرت القوی الأمین؛(308) یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می‏توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد (و او همین مرد است!.