تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تصدیق با گمان نیک‏

و قال علی (علیه السلام) من ظن بک خیراً فصدق ظنه؛(1096) آنکه به تو گمان نیک برد، با نیکویی گمان او را تصدیق کن!