تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شهادت زبان در قیامت‏

یوم تشهد علیهم ألسنتهم و أیدیهم و أرجلهم بما کانوا یعملون؛(1760) در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب می‏شدند گواهی می‏دهد!