تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

غیر قابل انکار بودن آیات الهی برای اشخاص منصف سالم‏

و کذلک أنزلنا الیک الکتاب فالذین ءاتینهم الکتاب یؤمنون به و من هؤلاء من یؤمن به و ما یجحد بئایتنا الا الکفرون؛(440) و این گونه، کتاب [قرآن‏] را بر تو نازل کردیم، کسانی که کتاب (آسمانی) به آنها داده‏ایم به این کتاب ایمان می‏آورند؛ و بعضی از این گروه [مشرکان‏] نیز به آن مؤمن می‏شوند؛ و آیات ما را جز کافران انکار نمی‏کنند.