تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

موجبات بهشت‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال فیما ناجی الله عزوجل به موسی (علیه السلام) یا موسی ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محار می‏فانی أبیحهم جنات عدن لا أشرک معهم أحداً امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از جمله مناجاتهای خداوند با حضرت موسی بن عمران این بود که فرمود: ای موسی! هیچ عامل قربی همانند ورع از گناه، بندگانم را به من نزدیک نمی‏کند. من در مقابل ورع، بهشت عدن را پاداش آنان قرار می‏دهم، بهشتی که مختص این گروه است و دیگران در این پاداش شریک آنان نیستند.