تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عبادت امام حسن (علیه السلام)

امام باقر (علیه السلام): کان الحسن کثیر الاجتهاد فی العبادة و التصدق؛(2126) امام حسن (علیه السلام) در عبادت و صدقه دادن سخت کوش بود.