تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

لزوم اجتناب از گفتار ناحق‏

ذلک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه و أحلت لکم الأنعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور؛(2202) (مناسک حج) این است! و هر کس برنامه‏های الهی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر است! و چهار پایان برای شما حلال شده، مگر آنچه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده می‏شود. از پلیدیهای اجتناب کنید! و از سخن باطل بپرهیزید!