تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تمسخر مسخره گر در قیامت‏

عبدالله بن ذمعه از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می‏کند که: برای یکی از مسخره کنندگان دری از بهشت بگشایند و به او بگویند بیا! پس با اندوه و غم خود بیاید اما ناگهان در بر او ببندند پس در دیگری برای او بگشایند و گویند بیا! او با اندوه بیاید، چون بیاید در بسته شود. همچنین باشد تا دری باری او بگشایند و گویند بیا و او نیاید.(688)