تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زبان و ارزش‏ها

امام حسین (علیه السلام): لاتقولوا بألسنتکم ما ینقص عن قدرکم؛(1771) چیزی بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.