تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

احسان فقط برای خدا

عرب تازه مسلمانی، در مسجد مدینه از مردم کمک خواست. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به اصحاب خود نگریست. سلمان فارسی برخاست تا نیاز آن مستمند را بر طرف سازد، هر جا رفت با دست خالی برگشت، با ناامیدی به طرف مسجد می‏آمد که چشمش به منزل حضرت زهرا (علیه السلام) افتاد. با خود گفت: فاطمه سرچشمه تمام نیکی‏هاست. به همین منظور در خانه را کوبید و داستان عرب مستمند را شرح داد، حضرت زهرا (علیه السلام) فرمود: یا سلمان و الذی بعث محمداً بالحق نبیاً ان لنا ثلاثاً ما طمعنا و ان الحسن و الحسین قد اضطر باعلی من شده الجوع؛ ای سلمان به خدایی که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را به پیامبری برگزید، سه روز است که غذایی نخورده‏ایم و فرزندانم حسن و حسین (علیه السلام) از شدت گرسنگی بی‏قراری می‏کردند و خسته و مانده به خواب رفته‏اند. اما نیکی و نیکوکاری را که در خانه مرا کوبیده است، رد نمی‏کنم. آنگاه پیراهن خود را به سلمان داد تا در مغازه شمعون یهودی گرو گذاشته، مقداری خرما و جو قرض بگرید. سلمان فارسی می‏گوید: پس از دریافت جو و خرما به طرف منزل فاطمه (علیهم السلام) آمدم و گفتم: دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مقداری از این غذاها را برای فرزندان گرسنه‏ات بردار! فرمود: یا سلمان هذا شی‏ء أمضیناه لله عزوجل؛ ای سلمان! این کار را فقط برای خدای بزرگ انجام دادیم؛ لسنا نأخذ منه شیئاً؛ هیچ چیز از آن را بر نمی‏داریم.(135)