تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امانت از خصایص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

امام علی (علیه السلام) أدی أمیتاً و مضی رشیداً و خلف فینا رایه الحق؛(320) آن بزرگ، رسالت خویش را با امانت به انجام رساند و دنیا را ترک کرد، در حالی راهنمای ما بود و پرچم حق را در میان ما باقی گذاشت.