تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

و لقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الأرض و یجلس جلسة العبد یخصف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یردف خلقه و یکون الستر علی باب فاعرض عن الدنیا بقلبه؛(1803) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر روی زمین همانند بنده می‏نشست، و کفش خود را با دست خود می‏دوخت و پیراهن خویش را به دست خود وصله می‏زد و بر مرکب ساده سوار می‏شد و دیگران را نیز بر آن سوار می‏نمود و از پرده‏های رنگین استفاده نمی‏کرد و از قلبش از دنیا رویگردان بود.