تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

استغفار برای والدین‏

رب اغفرلی و لولدی و لمن دخل بیتی مومناً و للمؤمنین و المؤمنت و لا تزد الظلمین الاتبارا؛(636) پروردگار! مرا، و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند، و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز؛ و ظالمان را جز هلاکت میفزا!