تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

درجه امتحان و بلا

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال ان أشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الذین یلونهم ثم الأمثل فالأمثل؛(345) شدیدترین مردم از جهت امتحان و آزمایش انبیاء هستند، سپس کسانی که به انبیاء نزدیک می‏باشند و بعد از ایشان هر که در رتبه بالاتر است.