تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

لعنت بر تهمت زننده‏

عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال ملعون ملعون من اتهم أخاه؛(820) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرمودند: ملعون است ملعون است که به برادر دینی‏اش تهمت بزند.