تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش سخاوت‏

عن علی (علیه السلام) ان أفضل ما استجلب به الثناء، السخاء، و ان أجزل ما استدرت به الأرباح الباقیة، الصدقة؛(1841) براستی افزونترین چیزی که بوسیله آن ستایش جلب می‏شود سخاوت بوده، و بزرگترین چیزی که به سبب آن سودهای پاینده روان می‏گردد صدقه دادن است.