تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت تفقه در دین‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه(1277) امام باقر (علیه السلام) فرمود: کمال و تمام کمال عالم شدن در دین و صبر در بلاء و اقتصاد و اندازه‏گیری در زندگی است.