تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خدا هم سخاوتمند را دوست دارد.

در میان کاروانی که از یمن خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رسیده بودند، شخصی بود که در محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گستاخی می‏کرد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از برخورد او بسیار خشمگین شدند، اما تحمل می‏کردند. در این هنگام جبرئیل از طرف خدا نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و به حضرت وحی نمود که این شخص دارای خوی سخاوت است. تا این سخن را حضرت شنید، آرامش یافت و خشمش فرو نشست. (چرا که او دارای یکی از ارزش‏های اسلامی به نام سخاوت بود). حضرت (علیه السلام) رو به آن مرد کردند و فرموند: اگر جبرئیل این خبر را که تو شخص سخاوتمندی هستی و به مردم غذا می‏رسانی را برای من نیاورده بود، آن چنان بر تو سخت می‏گرفتم که مایه عبرت آیندگان گردد. آن مرد گفت: آیا خدای تو سخاوت را دوست دارد؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آری! او همان دم گفت: گواهی می‏دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و تو رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هستی. سوگند به خدایی که تو را به حق مبعوث کرد، هیچ کس را از مال و غذای خود طرد و رد نکرده‏ام(1853).