تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عشق یعقوب‏

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: حضرت شعیب از عشق خداوند متعال چنان می‏گریست که نابینا شد، خداوند بینایی او را بر گرداند، او باز اشک ریخت تا باز هم بینایی‏اش را از دست داد، خداوند برای بار دیگر لطف نمود و بینایش کرد، شعیب (علیه السلام) باز چنان اشک ریخت تا نابینا شد. در مرتبه چهارم خداوند وحی فرمود: ای شعیب! تا کی به چنین وضعی ادامه می‏دهی؟ اگر از آتش عذاب من هراسانی، تو را از آن حفظ می‏کنم و اگر شوق بهشت را داری آن را ارزانی‏ات خواهم کرد. شعیت (علیه السلام) عرض کرد: معبودا! تو می‏دانی که گریه من نه از بیم آتش و عذاب است و نه از شوق بهشت! بلکه دلم بسته عشق تو است، پس صبر نمی‏توانم، مگر آنکه به دیدارت نایل شوم. خداوند به او وحی فرمود: اگر چنین است، پس همسخن خود موسی بن عمران را خدمتگزار تو خواهم کرد.(752)