تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ملاک تقوا بالاتر از همه ملاکها

یأیهاالناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان أکرمکم عند الله أتقاکم ان الله علیم خبیر؛(1006) ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‏ها و قبیه‏ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامی‏ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!