تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مؤمن واقعی‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أنبئکم بالمؤمن من ائتمنه المؤمنون علی أنفسهم و أموالهم ألا أنبئکم بالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده و المهاجر من هجر السیئات و ترک ما حرم الله و المؤمن حرام علی المؤمن أن یظلمه أو یخذله أو یغتابه أو یدفعه دفعة؛(2219) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا به شما از مؤمن خبر ندهم؟ مؤمن کسی است که مؤمنان دیگر او را امانتدار جان و مالشان می‏کنند. آیا به شما بگویم مسلمان چه کسی است؟ او کسی است که مسلمانان از زبان و دستش ایمن هستند و مهاجر کسی است که از گناهان دوری کرده، حرام خداوند را وا گذارد و بر مؤمن حرام است که به مؤمنی دیگر ستم کند یا او را تنها گذارد یا غیبتش کند یا از خود براند.