تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نتیجه اسراف در بیت المال‏

عمر بن عبدالعزیز در زمان خلافت خویش، روزی بالای منبر مشغول سخنرانی بود. در خلال سخن گفتن وی، مردمی که پای منبر بودند، می‏دیدند خلیفه گاه به گاه دست می‏برد و پیراهن خویش را حرکت می‏دهد. این حرکت موجب تعجب حضار و شنوندگان می‏شد و همه از خود می‏پرسیدند: چرا در خلال سخن گفتن دست خلیفه متوجه پیراهنش می‏شود و آن را حرکت می‏دهد؟ مجلس تمام شد و به آخر رسید. پس از تحقیق معلم شد که خلیفه، برای رعایت بیت المال مسلمین و جبران افراط کارهایی که اسلاف و پیشینیان او در تبذیر و اسراف بیت المال کرده‏اند، یک پیراهن بیشتر ندارد و چون آن را شسته، پیراهن دیگری نداشته است که بپوشد، ناچار بلافاصله پیراهن را پوشیده است و اکنون آن را حرکت می‏دهد تا زودتر خشک شود.(267)