تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پیشگیری بهتر از درمان!

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال کان علی بن الحسین (علیه السلام) یقول انه لیعجبنی الرجل أن یدرکه حلمه عند غضبه؛(1134) امام سجاد (علیه السلام) فرمود: برای من مایه شگفتی است که وقتی مرد خشمگین می‏گردد، حلمش بتواند او را دریابد و از خطر مصون و محفوظش بدارد.