تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

چشم برای قرآن خواندن!

امام خمینی (رحمه الله) قبل از فرا رسیدن وقت هر نماز معمولاً قرآن تلاوت می‏کردند. بلکه در هر فرصتی که بین کارها فراغت داشتند، قرآن قرائت می‏کردند. روزانه هشت مرتبه قرآن می‏خواندند. امام (رحمه الله) ماهی یک مرتبه قرآن را تمام می‏کردند و در ماه رمضان سه دور قرآن را ختم می‏نمودند. همسر حاج احمد آقا می‏گویند: نجف که بودیم آقا چشمشان ناراحت شده بود. دکتر آمد و چشم ایشان را دید و گفت: شما چند روز قرآن نخوانید و استراحت کنید. امام یک دفعه خندیدند و گفتند: دکتر! من چشمم را برای قرآن خواندن می‏خواهم؛ چه فایده‏ای دارد اگر چشم داشته باشم و قرآن نخوانم؟ شما کاری کنید که من بتوانم قرآن بخوانم. حضرت امام (رحمه الله) به راستی با خدا و کلام او انس داشتند. بارها دیده می‏شد که در دقایقی قبل از آماده شدن سفره که معمولاً به بطالت می‏گذرد، ایشان به تلاوت قرآن می‏پرداختند.(2275)