تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور به تفکر

امام حسن (علیه السلام): علیکم بالفکر، فانه حیاة قلب البصیر و مفاتیح أبواب الحکمة؛(918) بر شما باد به تفکر، تفکر مایه حیات قلب شخص بصیر و کلید در حکمت است.