تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نهی از دنیا

مرحوم شیخ نصر الله خلخالی (رحمه الله) یکی از عکس‏های امام را از نجف به لبنان فرستاده بود که در دو قطع کوچک و بزرگ چاپ شد. امام (رحمه الله) پس از این که از حرم به طرف منزل تشریف آوردند به اندرونی رفتند. آقای خلخالی عکس‏ها را به بیرونی آوردند. آخر شب، امام از طبقه بالای منزل که به اندرونی متصل بود، صدا زدند که: عکس‏ها را بیاور! گفتم: چشم! چون عکس‏ها جالب بود به دلم خطور کرد که یکی را برای خودم بردارم تا این معنی به دلم خطور کرد، آقا صدا زدند: یکی‏اش را هم نگه ندار! بعد هر چه دوستان اصرار و التماس می‏کردند و من به امام بازگو می‏کردم، عکس را ندادند. فرمودند: خودم مردم را از دنیا نهی می‏کنم و این دنیاست(1504).