تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

همیشگی بودن حرص و طمع‏

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یهرم ابن آدم و یبقی معه اثنان الحرص و طول الأمل؛(1237) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: انسان پیر می‏شود و دو چیز در او زنده و جوان می‏شود: یکی حرص و دیگری آمال و آرزوهایش.