تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شنونده غیبت‏

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال السامع للغیبة أحد المغتابین؛(2211) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: شنونده بدگویی از مردم (غیبت) همانند شخص غیبت کننده است.