تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

ایمان اگر همراه با عمل و توکل و صبر و عبادت باشد، کاربرد بیشتری خواهد داشت.
عوامل پیروزی در چند چیز است:
1 - رهبر توانا و لایق: زاده بسطه فی العلم و الجسم 2 - پیروان مؤمن. قال الذین یطنون أنهم ملاقوا الله 3 - توکل. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله 4 - صبر و استقامت. ربنا أقرغ علینا صبراً و ثبت أقدامنا 5 - انگیزه الهی داشتن. و انصرنا علی القوم الکافرین.
تکیه و توکل به خداوند و استمداد از او، رمز مصونیت از تمام وسوسه‏ها و انحرافات است.
یگانه داروی سستی، توکل بر خداست. که این دارو تنها در دست مؤمنان است.
توکل بر خداوند، عامل پیروزی است.
در کنار فکر و مشورت، توکل بر خدا فراموش نشود. فتوکل‏
ابتدا مشورت و سپس توکل، راه چاره کارهاست، خواه به نتیجه برسیم یا نرسیم.
قوی‏ترین اهرم در برابر تهدیدات دشمن، ایمان و توکل به خداست.
توکل، نشانه ایمان و کلید نجات از بن بست‏ها و ترس‏هاست.
دلیل توکل ما بر خداوند نیز علم مطلق او بر همه چیز است. وسع ربنا کل شی‏ء علماً علی الله توکلنا
بهترین شیوه در برابر تهدید طاغوت‏ها، دعا و توکل بر خدا و حفظ ایمان و پایداری است.
توکل بر غیر خدا، سبب رها شدن انسان در مشکلات می‏شود.
باید بر قدرتی توکل و اعتماد کرد که شکست ناپذیر است و تمام کارهایش حکیمانه باشد. عزیز حکیم‏
(قدرت خداوند، همراه با عزت و حکمت است.)
هر کجا احساس نگرانی اجتماعی شد، باید روحیه امید و توکل را در مردم زنده کرد.
شرط ایمان، توکل بر خداست.
توکل، زمینه شجاعت است. فکیدونی جمیعاً... انی توکلت (با تکیه واتکال بر خداوند، می‏توان در برابر جهانی ایستاد)
توکل زمانی نتیجه بخش است که در کنار تلاش باشد.
بر عوامل ظاهری و مادی هر چند فراوان باشند تکیه نکنیم، تنها بر خدا توکل کنیم. آری! غنا و بی‏نیازی و عزت نفس و کمال آن به اعتماد و توکل به حق است. کسی که روی نیاز به درگاه غنی مطلق آورد و دلبستگی به ذات مقدس حقتعالی پیدا کرد و چشم طمع از مخلوق فقیر و نیازمند پوشید، بی‏نیازی و غنای از مخلوق در قلب او جایگزین شود و عزت و بزرگواری در دل او وطن کند، چنانچه تمام فقر و ذلت و عجز و منت، از حرص و طمع و امیدواری به مخلوق ضعیف است.(975)