تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توسل به ائمه (علیهم السلام)

جناب سید محمد سجادی اصفهانی می‏گویند: آن روزها که امام خمینی (رحمه الله) در نجف بودند، ورود پول به عراق خیلی سخت بود. یکی از علمای اصفهان گفت: من یک مبلغی را آوردم شام و از طریق شام وارد بغداد شدم. در فرودگاه دیدم همه جا را می‏گردند. خیلی مضطرب شدم. گفتم: آقا! من این مبلغ را برای فرزند شما می‏آوردم. فلذا متوسل به حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) شدم و از ایشان خواستم که این قضیه ختم به خیر شود. همین طور هم شد و به طور معجزه آسایی این قضیه حل شد و من بدون هیچ مشکی به خدمت امام (رحمه الله) رسیدم. وقتی در خدمت ایشان بودم، ایشان فرمودند: شما در فرودگاه مسأله‏ای داشتید و متوسل به موسی بن جعفر (علیه السلام) شدید و دیدم امام از مسأله اطلاع دارند.(715)