تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فهمیدگی محبوب ائمه (علیه السلام)

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال انا لنحب من کان عاقلا فهماً فقیهاً حلیماً مداریاً صبوراً صدوقاً و فیا؛(922) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ما دوست داریم کسی را که خردمند، فهمیده، بینا، حلیم، صبور، راستگو و وفادار باشد.