تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جایگاه انفاق‏

خداوند برای اصلاح حال مؤمنین و به واسطه رحمت خاص خویش، نهی کرد که شخص، خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آن چه در کف دارد به دیگران ببخشد. زیرا در میان عائله شخص، ضعیفان و خردسالان و پیران فرتوت پیدا می‏شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده نانی که در اختیار دارم، انفاق کنم، عائله من که عهده‏دار آنها هستم تلف خواهند شد.
بنابراین رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که چند دانه خرما یا چند قرص نان یا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد، در درجه اول باید بر پدر و مادر خود انفاق کند و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش و در درجه سوم خویشاوندان و برادران مؤمنش و در درجه چهارم خیرات و مبرات بدهد.
این چهارمی بعد از همه آنهاست. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وقتی که شنید مردی از انصار از دنیا رفته و کودکان صغیری از او باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا داده است، فرمود: اگر قبلا به من اطلاع داده بودید، نمی‏گذاشتم او را در قبرستان مؤمنین دفن کنند. او کودکانی باقی می‏گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد.(501).