تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ابزار کار شیطان‏

یأیها الذین ءامنوا انما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون؛(1888) ای کسانی که ایمان آورده‏اید! شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعی بخت آزمایی‏] پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید!