تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حرص بنی آدم‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لو کان لابن آدم و ادیان من ذهب لابتغی وراءهما ثالثاً؛(1802) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر فرزند آدم به ظرفیت دو رودخانه بزرگ، طلا در اختیار داشته باشد، باز هم قرار نمی‏گیرد و در طلب ثروتهای دیگری است.