تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور خدا به عفو خالی از سرزنش‏

و ما خلقنا السموت و الأرض و ما بینهما الابالحق و ان الساعه لاتیه فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلق العلیم؛(66) ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است، جز بحق نیافریدیم؛ و ساعت موعود [قیامت‏] قطعاً فرا خواهد رسید (و جزای هر کس به او می‏رسد)! پس، از آنها به طرز شایسته‏ای صرف نظر کن (و آنها را بر نادانیهایشان ملامت ننما)! به یقین، پروردگار تو، آفریننده آگاه است!