تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شکر نعمت و شکر منعم‏

ابوالقاسم نصر آبادی را سؤال کردند از معنی لئن شکرتم لأزیدنکم؛ اگر شکرگزاری کنید، بر شما خواهم افزود(1937). گفت: هر که شکر نعمت حق تعالی کند، نعمتش زیاد می‏شود و هر که شکر منعم (پروردگار نعمت دهنده) کند، محبتش و معرفتش افزون گرداند(1938).