تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تفاوت ره...

عن أمیرالمؤمنین (علیه السلام) أنه مر یوماً علی قوم فرآهم أصحاء جالسین فی زاویة المسجد فقال (علیه السلام) من أنتم قالوا نحن المتوکلون قال (علیه السلام) لا بل أنتم المتأکلة فان کنتم متوکلین فما بلغ بکم توکلکم قالوا اذا وجدنا أکلنا و اذا فقدنا صبرنا قال (علیه السلام) هکذا تفعل الکلاب عندنا قالوا فما نفعل قال کما نفعل قالوا کیف تفعل قال (علیه السلام) اذا وجدنا بذلنا و اذا فقدنا شکرنا؛(960) علی (علیه السلام) روزی بر جمعی گذر کرد. دید همه صحیح و سالم هستند و در گوشه‏ای از مسجد نشسته‏اند. حضرت فرمودند: شماها کیستید؟ پاسخ دادند: ما متوکلین هستیم. حضرت فرمودند: چنین نیست که شما متوکل هستید. بلکه متاکل هستید و از اموال ضعفا ارتزاق می‏کنید. اگر شما متوکلید، توکل شما را به کجا رسانده است؟ گفتند: ما اینجا نشسته‏ایم، اگر چیزی یافتیم، می‏خوریم و اگر نیافتیم، صبر می‏کنیم. حضرت فرمودند: سگ‏های شهر ما نیز این چنین هستند. گفتند: پس ما چه کنیم؟ حضرت فرمود: همانند ما عمل کنید. گفتند: شما چه می‏کنید؟ حضرت فرمودند: وقتی چیزی به دست آوردیم، به مسحقین بذل می‏کنیم و اگر چیزی به دست نیاوردیم، شکر می‏کنیم.