تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر در برابر امتحان‏های الهی، پرهیزگاری است‏

لتبلون فی أمولکم و أنفسکم و لتسمعن من الذین أوتوا الکتب من قبلکم و من الذین أشرکوا أذی کثیراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الأمور؛(2037) به یقین (همه شما) در اموال و جانهای خود، آزمایش می‏شوید! و از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب (آسمانی) داده شده [یهود] و (همچنین) از مشرکان، سخنان آزار دهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید، (شایسته‏تر است؛ زیرا) این از کارهای مهم و قابل اطمینان است.