تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رشوه را نپذیرفت!

به خاطر اطمینانی که به شهید رجایی (رحمه الله) داشتند، از همان روزهای اول ورود به نیروی هوایی به وی پیشنهاد کردند به امور آشپزخانه نظارت کند. چند روزی که گذشت، افراد ناسالم چون احساس کردند راه حیف و میل برایشان بسته شده است، مبلغ زیادی به او پیشنهاد کردند و گفتند: هر ماه این مبلغ را به عنوان هدیه به شما می‏دهیم تا به جای این که این طرف آشپزخانه بایستید، آن طرف بایستید! اما او با این که در آن زمان به این مقدار پول پیشنهادی نیاز داشت، این پیشنهاد را نپذیرفت.(1568)