تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صلوات بی‏حد

مقرر کن ز ما صلوات بیحد بروح طیب و پاک محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)