تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر کن‏

صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را
حافظ