تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

یکی از اصول زندگی رسول اکرم و از اصول روش‏های پیغمبر اکرم اصل سادگی بود که کان رسول الله خفیف المؤونة(1815) و تا آخر عمر این را رعایت کرد.
در یکی از احادیث نقل کرده‏اند (اهل تسنن هم نقل کرده‏اند) که عمر بن الخطاب وارد می‏شود به اتاق پیغمبر اکرم، در آن جریانی که حضرت از زن‏هایشان اعراض کردند و آنها را مخیر نمودند میان طلاق و یا صبر کردن به زندگی ساده. عده‏ای از زن‏ها گفتند: آخر ما وضعمان خیلی ساده است، ما هم زر و زیور می‏خواهیم از غنائم به ما هم بدهید. فرمود: زندگی من زندگی ساده است. من حاضرم شما را طلاق دهم و طبق معمول که یک زن مطلقه - به تعبیر قرآن - باید تسریح کرد، یعنی باید مجهز کرد و یک چیزی هم به او داد، حاضرم چیزی هم به شما بدهم. اگر به زندگی ساده من می‏سازید، بسازید و اگر می‏خواهید رهایتان کنم رهایتان بکنم.(1816) البته همه شان گفتند خیر، ما به زندگی ساده می‏سازیم. که جریان مفصل است.(1817)
نوشته‏اند عمر بن الخطاب وقتی که اطلاع پیدا کرد حضرت از زن‏هایشان ناراحت شده‏اند، رفت که با حضرت صحبت کند. می‏گوید: یک سیاهی بود آنجا که در واقع به منزله دربان بود که حضرت به او سپرده بودند کسی نیاید، تا رفتم آنجا گفتم به حضرت بگو که عمر است. رفت و آمد گفت: جوابی ندادند. من رفتم و دو مرتبه آمدم اجازه خواستم باز هم به من جواب نداد. دفعه سوم گفت: بیا، وقتی رفتم دیدم پیغمبر در یک اتاقی که فقط فرشی که گویی از لیف خرماست در آن افتاده استراحت کرده، و وقتی من رفتم مثل این که حضرت کمی از جا حرکت کردند، دیدم خشونت این فرض روی بدن مبارکش اثر گذاشته، خیلی ناراحت شدم.
بعد می‏گوید: (و شاید با گریه) یا رسول الله چرا باید این جور باشد؟ چرا کسری‏ها و قیصرها غرق در تنعم باشند و تو که پیغمبر خدا هستی چنین وضعی داشته باشی؟
حضرت مثل این که ناراحت می‏شود، از جا بلند می‏شود و می‏فرماید:
چه می‏گویی تو؟ این مهملات چیست که می‏بافی؟ تو خیلی به نضرت جلوه کرده، خیال کرده‏ای من که این‏ها را ندارم، این محرومیتی است برای من؟ و خیال کرده‏ای آن نعمت است برای آنها؟ به خدا قسم که تنها آنها نصیب مسلمین می‏شود، ولی این‏ها برای کسی افتخار نیست.(1818)
ببینید زندگی پیغمبر چگونه بود. وقتی که مرد از خودش چه باقی گذاشت؟ وقتی که علی مرد از خودش چه باقی گذاشت؟(1819)