تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

این دروغ است!

در زیر عکس معروفی که یک پیرمرد چانه ایشان (شهید رجایی (رحمه الله)) را گرفته است، ما از قول آن پیرمرد نوشته بودیم: من از تو حمایت می‏کنم ولی از تو می‏خواهم که بروی و اسلام را پیاده کنی. این تنها پوستر انتخاب ریاست جمهوری او بود. طرح و متن این پوستر از من (کیومرث صابری) بود. من دیدم اگر این متن را از زبان آن پیرمرد بیاورم خیلی گیرایی دارد، ولی ایشان با متن مخالفت کرد و گفت: این دروغ است؛ چون پیرمرد در این دیدار چیز دیگری به من گفت و مطلبش این نبود. هر چه ما به اصرار زیاد به او گفتیم این، یک کار تبلیغی است، ایشان گفت: نه! چاپ این عکس، به تنهایی و بدون متن کافی است.(1470)