تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ادب امام هادی (علیه السلام) بر سر سفره غذا

کان (أبوالحسن العسکری (علیه السلام)) اذا اکل احدنا لایستحدثه حتی یفرغ من طعامه؛(76) زمانی که یکی از ما غذا می‏خورد، (امام هادی (علیه السلام)) کسی از ما را به سخن وا نمی‏داشت تا ازغذا خوردن فراغت یابد.