تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زمینه‏های بردباری‏

امام کاظم (علیه السلام): تستحب عرامه الغلام فی صغره لیکون حلیما فی کبره؛(1129) پسندیده است که فرزند در کودکی به بازی و جست و خیز بپردازد تا در بزرگ سالی بردبار و با وقار باشد.