تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

باز آی!

باز آی باز آی! هر آنچه هستی باز آی! گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی!
این در گه ما در گه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شکستی، باز آی!
خواجه نصیر