تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شیوه دعا نمودن‏

شخصی از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد که با توجه به آیه شریفه ادعونی أستجب لکم؛(1433) مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را!، ما خدا را می‏خوانیم ولی او دعای ما را به استجابت نمی‏رساند؟ امام (علیه السلام) فرمودند: آیا به گمان تو خدا خلف وعده می‏کند؟ عرض کردم: نه! فرمود: پس چرا دعای شما مستجاب نمی‏شود؟ گفتم: نمی‏دانم. حضرت فرمود: ولی من راز آن را به تو می‏گویم: هر کس خدا را در آنچه فرمان داده، اطاعت کند، سپس خدا را از جهت دعا بخواند که دارای شیوه مخصوصی است، دعایش مستجاب می‏شود گفتم: منظورتان از شیوه دعا چیست؟ امام (علیه السلام) فرمود: نخست خدا را حمد و ستایش می‏کنی، سپس نعمت‏هایی که به تو داده است را بر زبان می‏آوری و آنگاه شکرگزاری می‏نمایی و بعد بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) صلوات می‏فرستی و سپس گناهان خود را به یاد می‏آوری و به انجام آن‏ها اقرار می‏کنی و از آنها به خدا پناه می‏بری. این است جهت دعا!(1434).