تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اجر پیامبر

قل لا أسئلم علیه أجراً الا المودة فی القربی؛(785) بگو: من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی‏کنم جز دوست داشتن نزدیکانم [اهل بیتم‏].